x
כניסת משתמשים

x
x

פתגמים ביידיש

פתגמים ביידיש

יחידת ההוראה שלפנינו תכיל מערכי שיעור שכולם מתרכזים בפתגמים יידיים עממיים שתורגמו לעברית.

פתגמים ביידיש – יחידת הוראה לכיתה ד | מבוא | מהו פתגם?

העיירה היהודית ואנשיה בציורי מארק שאגאל

העיירה היהודית ואנשיה בציורי מארק שאגאל

יחידה זו עוסקת ביצירתו של מארק שאגאל (1985-1887), מגדולי הציירים המודרניים.

תמונה: גשם – מארק שאגאל, מתוך אתר WIKIART  
העיירה היהודית ואנשיה בציורי מארק שאגאל – יחידת הוראה לכיתה ו' – יעל בלבן | מארק שאגאל | העיירה היהודית ואנשיה בציורי שאגאל

"האתרוג" שלום עליכם

"מפגש עם יצירה ספרותית בבית הספר אמור לזמן לתלמידים חוויות והתנסויות אסתטיות ורגשיות ולאפשר לכל אחד מהם לבנות את עולם הטקסט האישי בהתאם לידע שלו, לניסיון העבר ולאישיותו"

"האתרוג" – יחידת הוראה לכיתה ו' | "האתרוג", שלום עליכם | קריאה ביצירת ספרות