x
כניסת משתמשים

x
x

בשביס בעל מעשיות: סיפורי הילדים של יצחק בשביס זינגר

בשביס בעל מעשיות: סיפורי הילדים של יצחק בשביס זינגר

מפגש עם יצירה ספרותית בבית הספר

בשביס בעל מעשיות: סיפורי הילדים של יצחק בשביס זינגר | |

חכמי חלם

חכמי חלם

יחידת ההוראה מורכבת מפעילויות העוסקות בעשרה סיפורים על חכמי חלם.

תשמעו סיפור!

תשמעו סיפור!

הגדת סיפורים עממיים שסופרו ביידיש

תשמעו סיפור! הגדת סיפורים עממיים שסופרו ביידיש | |

פתגמים ביידיש

פתגמים ביידיש

יחידת ההוראה שלפנינו תכיל מערכי שיעור שכולם מתרכזים בפתגמים יידיים עממיים שתורגמו לעברית.

פתגמים ביידיש – יחידת הוראה לכיתה ד | מבוא | מהו פתגם?

העיירה היהודית ואנשיה בציורי מארק שאגאל

העיירה היהודית ואנשיה בציורי מארק שאגאל

יחידה זו עוסקת ביצירתו של מארק שאגאל (1985-1887), מגדולי הציירים המודרניים.

תמונה: גשם – מארק שאגאל, מתוך אתר WIKIART  
העיירה היהודית ואנשיה בציורי מארק שאגאל – יחידת הוראה לכיתה ו' | מארק שאגאל | העיירה היהודית ואנשיה בציורי שאגאל

"האתרוג" שלום עליכם

"מפגש עם יצירה ספרותית בבית הספר אמור לזמן לתלמידים חוויות והתנסויות אסתטיות ורגשיות ולאפשר לכל אחד מהם לבנות את עולם הטקסט האישי בהתאם לידע שלו, לניסיון העבר ולאישיותו"

"האתרוג" – יחידת הוראה לכיתה ו' | "האתרוג", שלום עליכם | קריאה ביצירת ספרות

והילד הזה הוא אני

והילד הזה הוא אני

היחידה המוצעת מיועדת לתלמידי בית הספר בכיתות א-ב ואולם, מטבע הדברים, השירים מתאימים גם לילדים בכיתות בוגרות יותר. מבנה היחידה מודולרי, כל שיר נדון בנפרד, כך שניתן ללמד את חלקם, להפוך את סדר הוראתם, או לחילופין לעסוק בקבוצת השירים כולה, דבר שיאפשר ליצור זיקות וקשרים בין הטקסטים השונים ולהעמיק את הלמידה כך שהתלמיד יוכל לטעום טעימה עשירה ורעננה משירת יידיש מתורגמת לעברית, התואמת לגילו, ואף  להכיר ולו במעט את תרבותה ועולמה.

"והילד הזה הוא אני" – שירי ילדים מתורגמים ליידיש – יחידה לכיתות א-ב | והילד הזה הוא אני | שירי ילדים מתורגמים מיידיש | יחידת הוראה לכיתות א'-ב' | מזל קאופמן