x
כניסת משתמשים

x
x

פתגמים ביידיש

פתגמים ביידיש

יחידת ההוראה שלפנינו תכיל מערכי שיעור שכולם מתרכזים בפתגמים יידיים עממיים שתורגמו לעברית.

פתגמים ביידיש – יחידת הוראה לכיתה ד | מבוא | מהו פתגם?

העיירה היהודית ואנשיה בציורי מארק שאגאל

העיירה היהודית ואנשיה בציורי מארק שאגאל

יחידה זו עוסקת ביצירתו של מארק שאגאל (1985-1887), מגדולי הציירים המודרניים.

תמונה: גשם – מארק שאגאל, מתוך אתר WIKIART  
העיירה היהודית ואנשיה בציורי מארק שאגאל – יחידת הוראה לכיתה ו' – יעל בלבן | מארק שאגאל | העיירה היהודית ואנשיה בציורי שאגאל