(התמונה עברה עריכה) Header picture: "A. Trankowski" (Poland, 1875-1900)   – רשיון


מרכזת הקורסים:
ד"ר בתיה אפלפלד |  batiaap@levinsky.ac.il


יידיש למתחילים

נכון, הבדיחות באמת נשמעות טוב יותר ביידיש, וישנם שירים מרגשים רבים, ביטויים מפולפלים וספרות עשירה ביידיש, אבל צריך להתחיל מבראשית.
נלמד לקרוא ולכתוב ביידיש, את יסודות הדקדוק של השפה (כן, כן, ביידיש יש דקדוק!) וננסה כוחנו בכתיבה ובדיבור, בבדיחות ובשירים.

ספר הלימוד: יידיש לאוניברסיטה.

דרישות הקורס: נכונות ללמוד 🙂

מועד תחילת הקורס: 12.11.2019

ימי לימוד:
יום ג' למשך 27 מפגשים
בשעות 11:30-10:00

עלות: בחינם

להרשמה >>

 


יידיש למתקדמים

נמשיך ללמוד את יסודות הדקדוק של השפה, נעשיר את אוצר המילים, נתרגל שיחה ביידיש ונלמד עוד טקסטים ושירים.

ספר הלימוד: יידיש לאוניברסיטה.

דרישות הקורס: באנו לעבוד בכיף 🙂

מועד תחילת הקורס: 12.11.2019

ימי לימוד:
יום ג' למשך 27 מפגשים
בשעות 13:30-12:00

עלות: בחינם

להרשמה >>