(התמונה עברה עריכה) Header picture: "A. Trankowski" (Poland, 1875-1900)   – רשיון


מי שמעוניין לקרוא את הקורסים מוזמן ליצור קשר עם המרכז במייל:
ד"ר בתיה אפלפלד |  batiaap@l-w.ac.il